• +387(0)33 562-730

O nama

O Kantonalnom Stanbenom Fondu Srajevo

Ko smo mi

2014. godine se navršava 40 godina od postojanja i djelovanja Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo kroz više etapa na području Sarajeva.

Današnjoj organizaciji i ustrojstvu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, prethodila je organizacija u stambenoj oblasti formirana 1974 godine pod nazivom Samoupravna interesna zajednica stanovanja grada Sarajeva, takozvani SIZ stanovanja grada Sarajeva čije su karakteristike i obilježja slijedeća:

 • - osnivači udružuju u stambeni fond – zgrade i stanove i sredstva za usmjerenu stambenu izgradnju
 • - obezbjeđuju sredstva za novu stambenu izgradnju izdvajanjem iz dohotka i udruživanjem sredstava
 • - iz stanarina i zakupnina se vrši održavanje stambenog fonda na osnovu solidarnosti

U periodu usmjerene stambene izgradnje u Sarajevu je izgrađeno 37 hiljada stambenih jedinica. Godišnje je građeno cca 1.500 – 2000 stambenih jedinica, a intenzitet građenja je bio posebno izražen u periodu neposredno pred Zimske Olimpijske igre 1984. godine, kada je izgrađeno cca 5.000 stambenh jedinica.

U ovom periodu je izgrađeno više modernih naselja u Sarajevu i to:

 • 1974 – 1982
 • - Otoka
 • - Hrasno
 • - Malta
 • - Alipašino polje
 • 1982 – 1991
 • - Ciglane
 • - Rosulje
 • - Mojmilo
 • - Lužani
 • - Marin Dvor
 • - Breka

Nakon ukidanja SIZ-a, u decembru 1994. godine se formira Stambeni fond grada Sarajeva, koji je trebao biti supstitucija za interesno organizovanje, odnosno on je pravni slijednik SIZ-a stanovanja. To je period sanacije i obnove stambenog fonda, kao i organizovanja održavanja stambenog fonda.

Odlukom o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo u novembra 2001. godine izvršena je transformacija gradskog stambenog fonda u Kantonalni stambeni fond, koji nastavlja kontinuitet provođenja stambene politike u Sarajevu i koji je pravni sljednik Stambenog fonda grada Sarajeva, odnosno SIZ-a stanovanja grada Sarajeva.

Status Kantonalnog stambenog fonda je dodatno definiran odlukama o izmjeni i dopuni navedene Odluke u martu 2005. i septembru 2006. godine.

Kantonalni Stambeni Fond je otvoren za sve oblike saradnje sa međunarodnim fondovima, entitenskim organizacijama i organima na svim nivoima države. Također smo spremni i za međunarodno partnerstvo i ulaganja u zajedničke poslove.