• Sep 23, 2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - Radovi na sistematskoj sanaciji objekata oštećenih ratnim dejstvima-krovova na području Kantona Sarajevo u 2020. godini - LOT 1 - radovi na sistemskoj sanaciji krova na adresi Sabita Užičanina br. 28 i 3

Odluka o ponistenju JN LOT 1.pdf

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas