• Sep 23, 2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova-Radovi na sistematskoj sanaciji objekata oštećenih ratnim dejstvima-krovova na području Kantona Sarajevo u 2020. godini-LOT 2-radovi na sistemskoj sanaciji krova na adresi Igmanski put br. 11 Općina Hadžić

Odluka o ponistenju postupka JN LOT 2

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas