• Oct 19, 2021

ODLUKA o pokretanju potupka javne nabavke radova: Radovi na sanaciji krovova na području Kantona Sarajevo u 2020. godini na adresama: Sabita Užičanina br.28-30, Igmanski put broj 6 i Igmanski put broj 11

Odluka o pokretanju postupka JN Radovi na sanaciji krovova.pdf

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas