• Jul 17, 2019

Kontakt podaci

Adresa:     Hiseta 13A

e-mail:     [email protected] ([email protected])

Radno vrijeme:     07.30 – 16:00

 

Direktor Akir Šišić, dipl.pravnik

tel. +387 (0) 33 562 – 732

e-mail: [email protected]

 

Izvanorganizaciona jedinica:

Pomoćnik direktora Saša Lukić, dipl.ing.arh.

tel. +387 (0) 33 562 – 739

e-mail: [email protected]

Tehnički sekretar Advija Hadžihasanović

tel. +387 (0) 33 562 – 730, fax +387 (0) 33 562 – 731

e-mail: [email protected]

 

Odjel za projektovanje, nadzor i ostale tehničke poslove:

tel. +387 (0) 33 562 – 735

Stručni savjetnik Erna Alihodžić, dipl.ing.građ.

e-mail: [email protected]

Stručni saradnik Aida Ibrišimović, bacc.ing.arch.

e-mail: [email protected]

 

Odjel za arhiviranje, dokumentaciju i evidenciju:

tel. +387 (0) 33 562 – 735

Stručni saradnik Adnan Spahić, bacc.ing.zop.

e-mail: [email protected]

 

tel. +387 (0) 33 562 – 734

Referent Redžep Selmanović

e-mail: [email protected]

 

Odjel za pravne i ekonomske poslove:

tel. +387 (0) 33 562 – 736

Stručni savjetnik Jasmina Karović, dipl.pravnik

e-mail: [email protected]

Stručni saradnik Lejla Tanjo, dipl.pravnik

e-mail: [email protected]

 

tel. +387 (0) 33 562 – 733

Stručni savjetnik Senada Hadžialić, bacc.ecc.

e-mail: [email protected]

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas