• Jul 17, 2019

Model poboljšanja energetske efikasnosti

Model poboljšanja energetske efikasnosti

Sporazumom o saradnji na realizaciji „Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ potpisanim između Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina: Centar, Stari Grad, Hadžići, Vogošća i Ilijaš od 10.09.2018. godine i Sporazumom o saradnji na realizaciji „Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ potpisanim između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina Novo Sarajevo i Ilidža od 24.12.2018. godine, Kantonalni stambeni fond Sarajevo je imenovan kao jedan od aktivnih učesnika u realizaciji aktivnosti u okviru pomenutog Modela EE i to nadzor nad izvođenjem radova i koordinacija izvođenja mjera projekta energetske efikasnosti.


Kantonalni stambeni fond Sarajevo bi bio implementator izvođenja mjera utvrđenih energetskim auditom i projektnom dokumentacijom. U okviru obaveza Fonda je izbor izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i vršenje stručnog nadzora

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas