• Jul 17, 2019

Završeni Projekti

Izgradnja stambeno – poslovnih objekata

DobrinjaVOpcinaNoviGrad.jpg - Završeni Projekti
Stambeno - poslovni objekat Dobrinja V (niz B, lamela B1,B2 i B3)

1. KANTON Sarajevo
2. LOKALITET Dobrinja V, Općina Novi Grad
3. VRSTA OBJEKTA Stambeno-poslovni
4. OZNAKA OBJEKTA B 1-3
5. BROJ I NETO POVRŠINA STANOVA
stanovi

19 | 686 m2
6. BROJ I NETO POVRŠINA P. PROSTORA
prizemlje

19 | 686 m2
7. BROJ I NETO POVRŠINA GARAŽA
podrum
prizemlje

33 588 m2
9 163 m2
42 751 m2
8. UKUPAN BROJ I POVRŠINA
stanovi
poslovni prostori
garaže
UKUPNO:

160 8.097 m2
19 686 m2
42 751 m2
221 9.534 m2
STATUS PROJEKTA ZAVRŠENO 2018. GODINE

DobrinjaVStambenoposlovni.jpg - Završeni Projekti
Stambeno - poslovni objekat Dobrinja V (niz E, lamela E1,E2, E3, E4, E5, E6 I E7)

1. KANTON Sarajevo
2. LOKALITET Dobrinja V
3. OBJEKAT Stambeno-poslovni
4. OZNAKA OBJEKTA E 1-7
5. BROJ I NETO POVRŠINA STANOVA
stanovi za mlade
stanovi za tržište

129 6.830 m2
213 12.798 m2
342 19.628 m2
6. BROJ I NETO POVRŠINA P. PROSTORA
prizemlje
suteren

32 1.827 m2
1.935 m2
32 3.762 m2
7. UKUPAN BROJ I NETO POVRŠINA
stanovi
poslovni prostori
UKUPNO:

342 19.628 m2
32 3.762 m2
374 23.390
STATUS PROJEKTA ZAVRŠENO 2014. GODINE

DobrinjaVStambenoposlovni2.jpg - Završeni Projekti
Stambeno - poslovni objekat Dobrinja V (niz H, lamela H1, H2, H3, H4 I H5)

1. KANTON Sarajevo
2. LOKALITET Dobrinja V
3. OBJEKAT Stambeno-poslovni
4. OZNAKA OBJEKTA H 1-5
5. BROJ I NETO POVRŠINA STANOVA
ULAZ 1
ULAZ 2
ULAZ 3
ULAZ 4
ULAZ 5

32 2.030,72 m2
32 2.046,80 m2
32 2.046,80 m2
32 2.030,72 m2
40 2.065,28 m2
6. BROJ I NETO POVRŠINA P. PROSTORA
ULAZ 1
ULAZ 2
ULAZ 3
ULAZ 4
ULAZ 5

4 440,60 m2
4 340,33 m2
4 340,51 m2
4 401,56 m2
4 440,60 m2
7. UKUPAN BROJ I NETO POVRŠINA
stanovi
poslovni prostori
UKUPNO:

168 10.220,32 m2
20 1.963,60 m2
188 12.183,92 m2
STATUS PROJEKTA ZAVRŠENO 2010. GODINE

LuzaniIlidzaOpcinaIlidza.jpg - Završeni Projekti
Stambeno-poslovni objekat u ul. Hamze Čelenke, naselje Lužani – Ilidža

1. KANTON Sarajevo
2. LOKALITET Lužani, Općina Ilidža
3. VRSTA OBJEKTA Stambeno-poslovni
4. OZNAKA OBJEKTA F 9-13
5. BROJ I NETO POVRŠINA STANOVA
ULAZ 9
ULAZ 10
ULAZ 11
ULAZ 12
ULAZ 13

10 650,60 m2
10 650,60 m2
10 648,50 m2
10 650,60 m2
16 818,62 m2
6. BROJ I NETO POVRŠINA P. PROSTOR
ULAZ 9
ULAZ 10
ULAZ 11
ULAZ 12
ULAZ 13

2 100,99 m2
2 85,43 m2
3 102,40 m2
2 104,58 m2
2 82,10 m2
7. UKUPAN BROJ I POVRŠINA
stanovi
poslovni prostori
UKUPNO:

56 3.418,92 m2
11 475,50 m2
67 3.894,42 m2
STATUS PROJEKTA ZAVRŠENO 2008. GODINE

Povećanje energetske efikasnosti objekata na području Kantona Sarajevo

Kantonalni stambeni fond Sarajevo je implementirao projekat povećanja energetske efikasnosti na stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Općinama.
U 2017. godini u saradnji sa Općinom Ilijaš implementiran je projekat na stambenoj zgradi u ul. 126 Ilijaške brigade 12 i 14, te u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo projekat na stambenoj zgradi u ul. Trg heroja 32.

Povećanjeenergetske1.jpg - Završeni Projekti
Povećanjeenergetske2.jpg - Završeni Projekti
Povećanjeenergetske3.jpg - Završeni Projekti

U 2018. godini u saradnji sa Općinom Novi Grad implementiran je projekat povećanja energetske na stambenoj zgradi u ul. Nerkeza Smailagića br. 17

Povećanjeenergetske4.jpg - Završeni Projekti

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas