• Apr 07, 2020

Odluka o režimu rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za vrijeme trajanja opasnosti od širenja Corona virusa COVID-19

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas