• May 29, 2020

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za izdavanje potvrda i drugih dokumenata za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, lica sa invaliditetom, lica/porodica u stanju socijalne potrebe

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas