• Sep 08, 2020

Odluka o utvrđivanju i isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2020. godinu

Kontaktirajte nas

  Hiseta 13A
  [email protected] | ([email protected])
  07.30 – 16:00
  +387 (0) 33 562 – 730
  +387 (0) 33 562 – 731
Kontaktirajte nas